← View all posts

मेटा इन्व्हेस्टमेंट वेबसाइटचे मराठीत भाषांतर

15 Jun 2023 - Tushar
Reading time about 1 minute

तुम्हाला कळविण्यात आनंद होत आहे की आम्ही या वेबसाइटचे मराठीत भाषांतर करण्यास सुरुवात केली आहे. काम प्रगतीपथावर आहे त्यामुळे सर्व विभाग आणि पोस्ट पूर्णपणे भाषांतरित झाले नाहीत. तथापि, आम्ही हा अनुवाद लवकरच पूर्ण करू अशी अपेक्षा करतो.

मेटा इन्व्हेस्टमेंट वेबसाइटचे मराठीत भाषांतर